Betingelser og frakt

Her kan du lese mer om ledlyspærer.no samt info om betingelser og frakt.

Ledlyspærer.no har som mål å hjelpe kunder med å bytte ut sine gamle strømslukende pærer, uten å gå på bekostning av kvalitet.Våre pærer inneholder kun resirkulerbare materialer.

Vi har fast fraktpris, kr 59,-  uansett antall varer.

Vi sender fra Norge og leveringstid er normalt 3-5 virkedager.

Prisene er oppgitt inkl. mva.

Om Ledlyspærer.no:

Ledlyspærer.no er en tjeneste fra

Lykke Media AS v/ daglig leder Tonny Kluften
Lilaasveien 3B
3189 Horten

Epost: [email protected]

Tlf. 400 44 052

RETUR SENDES TIL
Lykke Media AS
Lilaasveien 3B
3189 Horten

Vi kan tilby deg våre produkter til en lavere pris enn de fleste butikker på grunn av to viktige faktorer:

1. Vi importerer direkte fra fabrikk

2. Vi er en ren nettbutikk som har minimale kostnader; når det gjelder lokaler, ansatte og at vi, så langt det lar seg gjøre, bruker gjenbruksemballasje.

3. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nettstedet for at det skal være enklest mulig for deg å handle.

4. Vi jobber hardt og bruker MYE tid på å finne de rette produktene for det norske markedet, og vi oppgraderer varelageret jevnlig.

5. Vi leverer både til private og bedrifter.

 Hvorfor har vi så fornøyde kunder?

– Vi fokuserer på god service og kundebehandling. Vi leverer raskt.
– Vi tester alle våre produkter, og kvaliteten skal være det beste markedet kan tilby.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på!

For ytterligere kundeservice eller kjøpshjelp, send epost til [email protected].

Det er LED som er fremtiden innen belysning!

Betingelser:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra QT Systems/ledlyspærer.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på ledlyspærer.no er bare tilgjengelig på norsk og gjelder i Norge.
Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettloven, markedsføringsloven,personopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter
Selger er: ledlyspærer.no, Lilaasveien 3B, 3389 Horten, [email protected].
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Levering og forsinkelse
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Leveringstid er normalt 3-5 virkedager. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du kreve erstatningsvare eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen ( vi tolker denne fra tingen er kvittert inn til ledlyspærer.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med ledlyspærer.no, betaler ikke ledlyspærer.no disse utgiftene.

Personopplysninger
Våre kunder er opptatt av at ledlyspærer.no håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring og avgiftshåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
ledlyspærer.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
ledlyspærer.no ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Priser og levering
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra ledlyspærer.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan ledlyspærer.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Kjøp på kreditt innvilges ikke, vi kan formidle kontakt til tilbydere av forbrukslån eller refinansiering ved forespørsel.

Angrerett og kjøp av ledlys
Ønsker du å angre kjøpet, må Ledlyspærer.no ha beskjed senest 14 dager etter at du har mottatt varen og informasjon om angreretten. Du kan også angre før varen kommer. Når du angrer har du krav på å få tilbake pengene med unntak av fraktkostnader tur/retur.

Dersom du angrer på kjøp av varer som er spesialtilpasses deg, må du betale for faktisk utført arbeid og medgåtte materialer.

Dersom du har mottatt varen, eller varen er sendt fra Ledlyspærer.no når du angrer, må du selv betale returkostnadene. Angreretten går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde.

Forsinkelse
Når det oppstår vesentlige forsinkelser skal Ledlyspærer.no gi deg beskjed om dette. Du skal også få informasjon om at du har rett til å gå bort fra bestillingen. Ledlyspærer.no kan ved forsinkelse tilby deg erstatningsprodukt til tilsvarende pris og kvalitet, men du er ikke nødt til å takke ja til tilbudet.

Reklamasjon
Forbrukerkjøpsloven sier at varen skal være slik du har avtalt med selgeren. Har du opplyst Ledlyspærer.no om at varen skal brukes til noe spesielt, kan du kreve at varen egner seg til dette.

Du har krav på at varen har de egenskaper og den holdbarhet som selgeren har opplyst ved kjøpet, gjennom annonser, på plakater, på emballasjen o.l.

Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, så har den en mangel. Det betyr at du kan kreve at Ledlyspærer.no omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning.
Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos ledlyspærer.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser ledlyspærer.no eller ledlyspærer.no sin samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra ledlyspærer.no sin side.
Ekstraordinære forhold
ledlyspærer.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis ledlyspærer.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor ledlyspærer.no sin kontroll, og som ledlyspærer.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
ledlyspærer.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra ledlyspærer.no sin side.
Endring i vilkårene
ledlyspærer.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
Force majeur
Er ledlyspærer.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er ledlyspærer.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Horten tingrett som verneting.
Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Angitt levetid på pærer kan variere
Ledpærer varer opp til 50.000 timer. Fordi elektronikk kan være følsom for blant annet fukt og temperaturendringer, kan levetiden bli kortere enn dette. Det innebærer en risiko for pæren på et eller annet tidspunkt må byttes før det har gått 50.000 timer.

ledlyspærer.no anbefaler alltid å bruke en autorisert elektrikker når man skal montere produkter kjøpt hos oss. ledlyspærer.no fraskriver seg ethvert ansvar for garantier om uautorisert personel har stått for monteringen. ledlyspærer.no kan ikke holdes økonomisk ansvarlig om slikt skulle skje.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun anvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er ledlyspærer.no, datterselskap av ledlyspærer.no eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra ledlyspærer.no.