Kan man installere lavvoltanlegg hjemme? Og på egenhånd?

installere-ledlys-selvDa de fleste elektriske installasjoner i hjemmet er basert på bruk av 240 volt, kreves det i følge det norske lovverket, at den som skal gjøre endringer, reparasjoner eller nyinstallasjoner på et slikt, skal ha den nødvendige opplæring og utdannelsen til dette. Kort sagt, man skal være utdannet elektriker for å kunne ha lov til å arbeide med fastmonterte anlegg som leder 240 volt, og det hjelper ikke at man gjør det i eget hus. Loven er lik for alle.

Heldigvis får man både 240 volt led pære og 12 volt led pære , så hvis man likevel har tenkt seg over på LED-teknologi, kan det derfor være praktisk å vurdere å enten skifte ut det allerede eksisterende lysnettet med et på 12 volt, eller hvis man skal bygge et nytt hus, vurdere å enten installere et 12 volts internt anlegg kun for lys helt fra begynnelsen av.

Gjør man dette oppnår man mange fordeler; for det første er det svært energisparende og økonomisk på sikt, det er betraktelig mindre brannfarlig, og skulle man på et senere tidspunkt finne ut at man ønsker å legge inn noen flere lyspunkter i huset sitt, kan man helt lovlig gjøre dette selv. Det krever selvfølgelig at man er sånn noenlunde fingernem og vet hva man driver med, men man behøver ikke en fagutdannet elektriker til x-antall kroner i timen.

Dog er det viktig å skille et slikt svakstrømsanlegg i to, det før transformatoren, og det etter. Det før tranformatoren er fortsatt 240 volt, og det må man ikke røre, men biten etter er 12 volt, og der kan man gjøre alle de utbedringene man har lyst til.

På samme måte må man forsikre seg om at stikkontaktene i huset er på egen kurs, da disse fortsatt leverer 240 volt til støvsugere, tv’er og så videre, og her skal man heller ikke gjøre inngrep.

En annen fordel med et komplett 12 volts lysanlegg i huset, er selvfølgelig at man kan installere et par bilbatterier som sikkerhet i tilfelle strømmen skulle gå, og så er det bare å lene seg tilbake ved neste strømbrudd, og se på alle de undrende naboene som ikke forstår hvorfor nettopp huset ditt er fullt opplyst, når resten av nabolaget ligger mørklagt.