Metalldetektorenes ledlys

Ledlys brukes ofte i mørket for å lokaliserer funnet du har gjort med en metalldetektor, slikt lys finnes i pointere som f.eks. Garrett Pro Pointer, til hjelp på mørke kvelder/netter. Da slipper man å lyse med en lommelykt i tillegg til å bruke pin-pointeren.

Moderne metalldetektorer har lyd, visuell gjenkjennelse og i tillegg ofte diverse gjenkjennelse ved hjelp av ledlysdioder. Lydens tonehøyde forteller om hvilke metaller man finner, det samme gjør kontrollpanelet og ledlysene (som ofte sitter på kontrollpanelet). Det finnes avanserte headset med ledpærer til metalldetektorer også, f.ek.s WS5 til XP Deus. Der lyser de hvis head-settet er på.

Hvis lysene sitter i kontrollpanelet på detektoren sees de  i form av små lysdioder som lyser eller blinker gult, rødt eller grønt. Fargene angir forskjellige metaller, eller dybden i jorda disse metallgjenstandene finnes.

Videoen her viser hvordan ledlys er brukt i praksis på en Garrett Propointer.